Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Bydgoszczy

  
 
Historia parafii
Duchowni
Stowarzyszenia
Caritas
Kawiarenka parafialna
Służba Liturgiczna
Zespół muzyczny
Stowarzyszenie Wspierania Powołań.  
Nabożeństwa
Msze św.
Nowenna do M.B.
Różaniec św.
Koronka do M. Bożego
Katecheza dla Dorosłych
Modlitwa do św. Michała Archanioła
Strona Biblijna
Krąg Biblijny
Ogłoszenia
Stałe
KOLĘDA
Pierwsza Komunia
   2019
Intencje
Bieżące
Misje święte
Organy
Galeria fotograficzna
Sakramenty
Chrzest św.
Eucharystia
Pokuta i Pojednanie
Małżeństwo
Bierzmowanie
Szopki
Galeria fotograficzna
Kontakt
SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

dodano - 13 marca 2007

„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

W naszej Parafii Sakrament Chrztu św. udziela sie w II sobotę miesiąca w kaplicy o godz. 17.15 i w IV niedzielę miesiąca na Mszy Św. o godz. 12.00. Nauka przed chrztem w dzień poprzedzający chrzest po wieczornej Mszy Świętej.

JAK TO ZROBIĆ... ...JAK OCHRZCIĆ DZIECKO...

należy udać się do Biura Parafialnego w godzinach urzędowania i dostarczyć następujące dokumenty:

 akt urodzenia z USC
z USC zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych,
   że są wierzący i praktykujący katolikami.

Rodzic Chrzestny musi być wierzący i praktykujący oraz nie może mieć żadnych przeszkód, które uniemożliwiłyby mu spełnianie tego zadania.

spotkanie instruktażowe dla rodziców i chrzestnych jest w sobotę poprzedzającą chrzest św. po wieczornej Mszy św..

Znaczenie liturgii sakramentu

Znak krzyża na początku celebracji wyciska pieczęć Chrystusa na tym, który ma do Niego należeć, i oznacza łaskę odkupienia, jaką Chrystus nabył dla nas przez swój Krzyż.

Głoszenie słowa Bożego oświeca kandydatów i zgromadzenie prawdą objawioną i pobudza ich do udzielenia odpowiedzi wiary, nieodłącznej od chrztu. Chrzest jest bowiem w szczególny sposób sakramentem wiary, ponieważ jest sakramentalnym wejściem w życie wiary.

Ponieważ chrzest oznacza wyzwolenie od grzechu i od kusiciela, czyli diabła, dlatego wypowiada się nad kandydatem egzorcyzm. Namaszcza się go olejem katechumenów lub celebrans kładzie na niego rękę.

Następuje wówczas istotny obrzęd sakramentu - chrzest w sensie ścisłym. Oznacza on i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie Trójcy Świętej przez upodobnienie do Misterium Paschalnego Chrystusa. W sposób najbardziej znaczący dokonuje się chrztu przez trzykrotne zanurzenie w wodzie chrzcielnej. Już od starożytności może on być także udzielany przez trzykrotne polanie wodą głowy kandydata.

Namaszczenie krzyżmem świętym, wonnym olejem poświęconym przez biskupa, oznacza dar Ducha Świętego. Stał się on chrześcijaninem, to znaczy namaszczonym Duchem Świętym, wszczepionym w Chrystusa, który jest namaszczony jako kapłan, prorok i król.

Biała szata ukazuje, że ochrzczony przyoblekł się w Chrystusa i zmartwychwstał z Chrystusem. Świeca zapalona od paschału oznacza, że Chrystus oświecił i że ochrzczeni są w Chrystusie światłem świata. Nowo ochrzczony jest teraz dzieckiem Bożym w Jedynym Synu.

Sakramentalny znak chrztu stanowi: obmycie wodą z jednoczesnym wezwaniem Boga w Trójcy Świętej Jedynego: Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Woda, która jest zarówno symbolem oczyszczenia jak i symbolem życia, wyraża podwójny owoc chrztu: oczyszczenie od grzechu i dar nowego życia. Chrzest jest powtórnym narodzeniem, narodzeniem do nowego życia.

(C) Copyright 2007