Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Bydgoszczy

  
 
Historia parafii
Duchowni
Stowarzyszenia
Caritas
Koło Radia Maryja
Służba Liturgiczna
Zespół muzyczny
Stowarzyszenie Wspierania Powołań.  
Nabożeństwa
Msze św.
Nowenna do M.B.
Różaniec św.
Koronka do M. Bożego
Katecheza dla Dorosłych
Modlitwa do św. Michała Archanioła
Strona Biblijna
Krąg Biblijny
Ogłoszenia
Stałe
KOLĘDA
Pierwsza Komunia
   2019
Intencje
Bieżące
Misje święte
Organy
Galeria fotograficzna
Sakramenty
Chrzest św.
Eucharystia
Pokuta i Pojednanie
Małżeństwo
Bierzmowanie
Szopki
Galeria fotograficzna
Kontakt
Caritas:

dodano - 13 marca 2007

Dekretem nr 1/2007 z dnia 29.01.2007 r. Caritas Diecezji Bydgoskiej został powołany Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Bydgoszczy ul. Żmudzka 2.

Celem zespołu jest zaspokojenie duchowych i społecznych potrzebo parafian oraz podejmowanie przez nich dzieł miłosierdzia. Szczegółowe zadania i normy dotyczące działalności Parafialnego Zespołu Caritas określa statut zatwierdzony przez Biskupa Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej z dnia 15.05.2004r.

Plan działalności na rok 2007:

1. Uruchomienie punktu wydawania odzieży i art. spożywczych.
2. Uruchomienie świetlicy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży.
3. Utworzenie Klubu Seniora.
4. Utworzenie komórki porad prawnych i psychologicznych.
5. Organizowanie z okazji świąt kościelnych i patriotycznych imprez i festynów, na których zostaną uruchomione aukcje wyr. artystycznych, loterie itp.
6. Zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych i bezdomnych.
7. Raz w miesiącu odbywają się spotkania formacyjne członków zespołu i obejmują:
   • formację religijną
   • formację metodyczno-dydaktyczną
   • sprawy organizacyjne.
8. Pozyskiwanie członków wspierających, którzy świadczą pomoc finansową na rzecz zespołu i jego podopiecznych.

Członkowie czynni, deklarujący pracę charytatywną w parafialnym Zespole Caritas przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej.

1. Kraszewski Zbigniew (z-ca przewodniczącego)
2. Steglińska Krystyna
3. Stegliński Stanisław
4. Horągiewicz Marzena
5. Bunda Irena
6. Szalecki Henryk
7. Kokoszewska Monika
8. Durlak Grażyna
9. Berent-Benedyk Eleonora
10. Bartczak Bożena
11. Fulara Halina
12. Terlecki Kazimierz
13. Fabiszewska Zofia
14. Hait Alicja
15. Muszyński Bartosz
16. Ostrowska Janina
17. Kozikowska Małgorzata

(C) Copyright 2007