Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Bydgoszczy

  
 
Historia parafii
Duchowni
Stowarzyszenia
Caritas
Kawiarenka parafialna
Służba Liturgiczna
Zespół muzyczny
Stowarzyszenie Wspierania Powołań.  
Nabożeństwa
Msze św.
Nowenna do M.B.
Różaniec św.
Koronka do M. Bożego
Katecheza dla Dorosłych
Modlitwa do św. Michała Archanioła
Strona Biblijna
Krąg Biblijny
Ogłoszenia
Stałe
KOLĘDA
Pierwsza Komunia
   2019
Intencje
Bieżące
Misje święte
Organy
Galeria fotograficzna
Sakramenty
Chrzest św.
Eucharystia
Pokuta i Pojednanie
Małżeństwo
Bierzmowanie
Szopki
Galeria fotograficzna
Kontakt
EUCHARYSTIA:

dodano - 02 marca 2015


Najważniejszym wydarzeniem w życiu Kościoła jest Eucharystia.

W Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej Eucharystie odprawiane są:
W niedzielę o godz.: 7.00; 9.00; 10.30 (dziecięca) 12.00; 18.00
W dni powszednie o godz.: 8.00, 17.00, 18.00

Podczas każdej Mszy św. uobecnia się Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W czasie każdej Mszy św. sam Pan Jezus poucza nas w czasie Liturgii Słowa. A podczas Komunii św. karmi nas Swoim Ciałem. Kiedy kapłan podnosi Hostię mówi: "Ciało Chrystusa", odpowiadamy: "Amen".
Słowo "amen" oznacza wyznanie wiary. Tak wierzę, że w tym małym kawałku chleba jest obecny Pan Jezus. Pełne uczestnictwo w Eucharystii połączone jest z przyjęciem Komunii św. Nie możemy do niej przystąpić tylko wtedy, gdy popełnimy grzech ciężki, ale wtedy co prędzej należy przystąpić do Sakramentu Pokuty.

"Kto spożywa Moje ciało i pije krew Moją ma życie wieczne..."Eucharystia - ciężka godzina!?
 

Znowu Msza święta! ...Zmarnowana godzina!

Znowu muszę iść do Kościoła

bo taka tradycja,
bo tak każą rodzice,
bo sąsiedzi będą źle mówić, bo...., bo.... itd.

Tak właśnie dzisiaj wielu ludzi podchodzi do najważniejszego aktu w Kościele. No więc czym tak naprawdę jest Msza św. i jak należy ją przeżywać.

Błogosławiony Józef Sebastian Pelczar tak mówił o Mszy świętej: Jest ona przede wszystkim Ofiarą uwielbienia, bo w niej sam Syn Boży wielbi swego Ojca i korzy się przed Jego majestatem wyniszczając się i umierając w sposób bezkrwawy. Łącz się więc z Panem Jezusem podczas Mszy Świętej, by przez Niego i z Nim składać hołdy Trójcy Najświętszej i ofiarować swe życie na rozszerzanie się chwały Bożej.

Są to piękne słowa wyrażające całą istotę Eucharystii. Jednak aby dobrze zrozumieć liturgię Mszy Świętej trzeba wyjść niejako od podstaw tego wielkiego Sakramentu.

Już w Starym Testamencie Bóg dał przez Mojżesza ludowi wybranemu tablice z wypisanym Prawem Bożym. Mowa jest oczywiście o 10 Przykazaniach Bożych, z których jedno w dzisiejszej formie brzmi: "Pamiętaj abyś dzień święty święcił". Ten obowiązek wyraził także Kościół w Pięciu Przykazaniach Kościelnych: "W niedzielę i święta we Mszy Świętej nabożnie uczestniczyć". Natomiast Sobór Watykański II mówi: Msza Święta jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, a jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała Jego moc.

Eucharystia jako wielki dar została ustanowiona przez Jezusa Chrystusa - Najwyższego Kapłana, w obecności Apostołów podczas Ostatniej Wieczerzy, o czym informuje nas np. Ewangelista Łukasz: Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: (Łk 22,19-20).

Eucharystia, krótko mówiąc jest najwyższym i niezrównanym momentem naszego wspólnotowego, ludzkiego oraz chrześcijańskiego doświadczenia. Jest wielkim darem, gdyż jest znakiem życia Jezusa w każdej Chrystusowej wspólnocie. Jest ucztą miłości pomiędzy wiernymi a Zbawicielem oraz wyznacznikiem i drogowskazem na drodze prowadzącej do Królestwa Niebieskiego. Każda Eucharystia i komunia święta jest po prostu naszym całkowitym zawierzeniem się miłości Boga i oddaniem się Mu na wieczną służbę, a przez Niego na służbę każdemu człowiekowi - na wzór dobrego Samarytanina.

Aby jednak dobrze zrozumieć tę wielką tajemnicę Eucharystii, należy ją każdorazowo na nowo przeżywać własnym, czystym sercem przepełnionym wielką Bożą Miłością. Bo tylko wtedy gdy otworzymy szeroko drzwi naszych serc dla Jezusa, będziemy mogli zrozumieć i dotknąć samej istoty Wieczerzy Pańskiej.

Na przestrzeni wielu wieków jakie minęły od ustanowienia sakramentu Mszy Świętej, to nabożeństwo eucharystyczne rozwijało się i przybierało różne nazwy:

Fractio panis - czyli łamanie chleba,
Cena Domini - Wieczerza Pańska,
Eucharistia - jest to nazwa grecka, w spolszczonej wersji brzmi Eucharystia i oznacza dziękczynienie,
Sacrificium - oznacza Mszę św. jako ofiarę
Missa - nazwa łacińska tłumaczona jako Msza; znana jest już od V w. i w takiej formie przetrwała do dzisiaj, wypierając wiele innych nazw tego nabożeństwa.

Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 1346 w zwięzły sposób przedstawia strukturę Liturgii Eucharystycznej. Jej pierwszą, podstawową częścią jest liturgia słowa, która zawiera: czytania biblijne - jedno lub dwa, śpiew między tymi lekcjami, Ewangelię, wyznanie wiary i modlitwę powszechną. Natomiast drugą właściwą częścią jest liturgia eucharystyczna (ofiary). Składa się ona z: przygotowania darów ofiarnych, modlitwy eucharystycznej i obrzędów komunii św.

Zanim jednak rozpocznie się liturgia słowa mają miejsce tak zwane obrzędy wstępne, czyli: wejście z towarzyszącym śpiewem, pozdrowienie wiernych z dowolnym słowem wprowadzającym kapłana, akt pokuty, hymn "Chwała na wysokości Bogu" oraz modlitwa zwana kolektą, bądź też oracją. Cała liturgia Mszy Świętej kończy się pozdrowieniem wiernych i błogosławieństwem, czyli rozesłaniem. Tak w wielkim skrócie można przedstawić strukturalną budowę Mszy św. Poszczególne elementy Eucharystii postaram się głębiej i dokładniej opisać w następnych numerach naszego i waszego czasopisma.

Na koniec jeszcze mała prośba: postarajmy się każdą Mszę Świętą przeżywać czystym i pełnym miłości sercem, które zawsze jest otwarte dla Boga i drugiego człowieka.

(C) Copyright 2007